Core School

QTN Core Kindergartens

TWGHs Shiu Wong Lee Moon Fook Nursery School
Tsing Yi Trade Association Shek Yam Kindergarten

QTN Core Primary Schools

Kwong Ming School
S.K.H. Yautong Kei Hin Primary School
HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School

QTN Core Secondary School

Hong Kong Teachers’ Association Lee Heng Kwei Secondary School
Yan Oi Tong Chan Wong Suk Fong Memorial Secondary School
Kowloon True Light School